Het toekomstige Vlietpark, bijzonder voor heel Roosendaal

Het campus-principe. Dat is de gedachte achter het toekomstige Vlietpark, ofwel het oostelijke deel van Stadsoevers. Een open, groene ruimte om in te wonen, werken, leren en recreëren. Roosendalers bleken veel ideeën over dit gebied te hebben en wilden iets bijzonders in dit gebied. Zodat het een plek zou worden waar voor iedereen in Roosendaal altijd iets te beleven is. Die ideeën zijn de basis van het ontwikkelkader voor het Vlietpark, waarin de ambitie, de ruimtelijke principes en de ontwikkelscenario’s zijn vastgelegd.

Combineren van oude en nieuwe elementen

Voor het nieuwe Vlietpark worden oude en nieuwe elementen gecombineerd. De historische gebiedskenmerken, zoals de losse volumes met de open ruimtes, vormen samen met de vroegere turfvaart- De Vliet, maar dan in vol ornaat- de ruggengraat van Stadsoevers.

Divers programma

Het Vlietpark bestaat uit een krachtig ‘framework’, een kader van paden dat het park verdeelt in kamers of velden met elk hun eigen identiteit en invulling. Zo ontstaat een divers programma en invulling, van rustig tot dynamisch. Het programma is aan te passen aan toekomstige wensen of ontwikkelingen.

Nieuwe woonvormen en ruimte voor dagelijkse ontspanning

De komende jaren ontstaat de invulling van het Vlietpark, met nieuwe woonvormen zoals tiny houses, werk-, woon en zorgcombinaties. Een Urban Sportspark geeft ruimte aan dagelijkse ontspanning, festivals en evenementen. Daarnaast blijven het stadion en het EKP-gebouw in het Vlietpark belangrijk en gezichtsbepalende elementen, die transformatie verdienen. Wethouder Toine Theunis ziet bij deze ontwikkeling vooral belang in samen optrekken: “We zetten er gezamenlijk de schouders onder in de overtuiging dat we met lef dit uitdagende project tot een groot succes gaan maken: een bijzondere plek waar iedere Roosendaler van gaat genieten.”

Meer lezen over de ideeën voor het toekomstige Vlietpark? Je vindt het volledige Ontwikkelkader onder downloads.