“We maken Stadsoevers met z’n allen, en dan is er veel mogelijk.”

Stadsoevers heeft de ambitie de duurzaamste wijk van Nederland te worden. En dat kan ook zeggen Toine Theunis, wethouder van Roosendaal en Dick Maaskant, directeur van de DER (Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal).

Tijdens de avond van de lancering van Stadsoevers op 7 december jongstleden werd duidelijk dat het enthousiasme bij alle betrokken partijen overweldigend is. Wat is het dat Stadsoevers voor wethouder Toine Theunis zo bijzonder maakt?
“We hebben allereerst goed gekeken naar de woonagenda. Wat willen onze Roosendalers nu eigenlijk? Het bleek dat iedereen de potentie zag van het gebied. Er waren zeker ook wensen bij de Roosendalers. Betaalbare woningen. Een fijne leefomgeving. Veel groen. En een inspirerende omgeving. Dat hebben we geprobeerd te creëren.”

Footprint

Daarnaast is duurzaamheid voor de toekomstige bewoners, maar ook voor de gemeente heel belangrijk. Het Kellebeek College is al aangesloten op het Smart Climate Grid, een warmtenet dat z’n energie onttrekt aan de vuilverbranding van de SITA. Dit verwarmingssysteem zorgt voor een lage CO2 footprint. Ook heeft het gebouw een groen- en een blauwdak. Het groendak voorkomt bij heftige regenval dat er te veel water moet worden afgevoerd in het gemeentelijk rioolstelsel. Het kan ook gebruikt worden door studenten en leerkrachten om te pauzeren. Het blauwdak is voor een permanente waterbuffering en doet dienst als watervoorraad voor het behoud en onderhoud van het groene dak.

Bij de verdere wijkontwikkeling moeten wij ons houden aan een aantal kaders. De kosten moeten in de hand gehouden worden. En duurzaamheid is heel belangrijk. Wat we vooral wilden, was dat er iets ging gebeuren. Dat het echt van start gaat, dat er gebouwd gaat worden.”

Van start

De plannen zijn nu zo duidelijk omlijnd dat het echt gaat gebeuren. De gesprekken over de appartementen in de Douanier zijn al in volle gang. “De afgelopen weken zijn er belangrijke beslissingen genomen. Zo is op detailniveau al besproken wat de kwaliteit gaat worden van bijvoorbeeld de steensoortkeuze. En hoe ziet de straat eruit waar we straks op lopen? Al die keuzes geven Stadsoevers steeds meer vorm.”

Datgene wat er tijdens de lanceringsavond getoond werd gaat ook allemaal echt gebeuren. Daar is de wethouder trots op. “Geen loze beloftes, maar echte plannen. Zo houden we het enthousiasme levend.”

Gerelateerde artikelen

Resultaten Stadsoeversspel

Het Stadsoeversspel is bedacht om samen met Roosendalers een visie te ontwikkelen voor het oostelijk gedeelte van Stadsoevers. Een bijzondere …

Stadsoevers in 2018

De resultaten van het Stadsoeversspel, woonsferen, fantastische beestjes en wiebelen in een bootje. Op deze informatieavond van Stadsoevers komt het …