05 december 2017

Desire of Innovation Hackathon

Stadsoevers staat open voor experiment, innovatie en nieuwe samenwerkingen. Daarom is het dé plek voor ‘Desire of Innovation Hackaton’ een initiatief van het Innovitapark en het Cultuurnetwerk Roosendaal. Samen slimme oplossingen bedenken door kunst, zorg en techniek met elkaar te verbinden, daar draait het om bij de hackaton.

Op 28 oktober was de aftrap van de eerste hackaton. Zo’n 25 deelnemers kwamen in alle vroegte naar het Innovatiepark in Stadsoevers. Maar liefst twaalf uur lang zetten zij hun tanden in ingewikkelde vraagstukken in de zorg die niet eenvoudig opgelost kunnen worden, zogenaamde ‘wicked problems’. De vraagstukken gingen over Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), bewegen en eenzaamheid.

Waldemar Hogerwaard van Bureau Zorginnovatie dat in het Innovitapark zit, is medeorganisator van de hackaton. Hij kijkt tevreden terug op het evenement. ‘De deelnemers hadden verschillende achtergronden. Van ondernemers, it-specialisten, medewerkers uit de zorg en ervaringsdeskundigen tot kunstenaars. In teamverband zetten zij hun tanden in een vraagstuk en kwamen aan het eind van de dag met idee voor een oplossing.’

Racebaan voor rollators

Choreograaf Nishant Bhola heeft een professioneel dansgezelschap in Roosendaal en zat in het winnende team. ‘Wij hielden ons bezig met het vraagstuk van een fitnessschool eigenaar die twee doelgroepen, ouderen en jongeren, beter wil bereiken. Als ouderen met pensioen gaan, sporten ze minder en dat kan eenzaamheid in de hand werken. Tegelijkertijd bewegen jongeren ook steeds minder, mede doordat ze veel tijd online doorbrengen. Daardoor ontstaat bewegingsarmoede. Wij kwamen tot de conclusie dat eenzaamheid en bewegingsarmoede niets met leeftijd te maken heeft maar van alle generaties is. Onze oplossing: voeg sportscholen samen met verzorgingstehuizen en verander de naam in ‘vitaliteitshuizen’. Gebruik leegstaande ruimtes in verzorgingstehuizen of gebruik ruimtes anders zodat mensen er kunnen sporten. Maak bijvoorbeeld van de gang naar de koffieruimte een racebaan voor rollators. Ook kan je denken aan een ‘filosofenpad’. Waar jongeren en ouderen rustig lopen, reflecteren en in gesprek raken met elkaar. Zo ontstaat sociaal contact én beweging.’

Reuring

Organisator Waldemar ziet graag een vervolg op de hackaton: ‘Het liefst elke twee maanden, dan ontstaat er reuring. Zodat zorginstellingen weten dat ze hier een vraagstuk kunnen neerleggen. Het Innovitapark heeft de ruimte en capaciteit om dat te faciliteren. En Stadsoevers is het aangewezen gebied, met de nabijgelegen zorgopleidingen en goede bereikbaarheid. Bovendien sluit het goed aan bij de ambitie van Roosendaal om zich als zorgstad te profileren. Door kennisuitwisseling, creativiteit en onverwachte maar slimme samenwerking ontstaan inspiratie en nieuwe verbindingen. Een hackaton levert verrassende dingen op.’
Dat kan Nishant bevestigen: ‘Ik wist van tevoren niet wat ik kon verwachten en hoopte dat het geen marathonvergadering zou worden. Maar ik was positief verbaasd, zo leuk was het. Je ontmoet mensen van buiten je eigen kring en denkt samen na over dingen waar je je normaal gesproken niet mee bezig houdt. Ons winnende idee krijgt ook een vervolg. Binnenkort spreken we met de sportschooleigenaar af om het verder uit te werken.’

54_4.presentatie-winnende-team

Deel dit

Stuur door

Site by Alsjeblaft!