27 december 2018

Innovitapark: Brengt gezonde ideeën tot leven

Gezond en vitaal zijn en blijven, dat willen we allemaal. Daarom is het belangrijk om te investeren in nieuwe en slimme oplossingen die daar een bijdrage aan kunnen leveren. In Innovitapark komen ondernemers en (zorg)organisaties samen om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en te toetsen bij gebruikers. Deze innovatieve hotspot levert daarmee een bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van inwoners in de regio. Innovitapark is een initiatief van de Gemeente Roosendaal en de provincie Noord-Brabant en maakt onderdeel uit van de Stadsoevers.

Innovatieve ondernemers op het gebied van gezond leven, studenten uit de zorgsector en organisaties die een bijdrage leveren aan ons welzijn. Allemaal komen ze samen in Innovitapark gevestigd in het oude PostNL gebouw aan de Oostelijke Havendijk 13 in Roosendaal. Temidden van de nieuwe wijk Stadsoevers is het een broedplaats voor vernieuwing, daar waar nieuwe ideeën samenkomen.

45_1.inno2

“In Innovitapark komen ondernemers samen waardoor ze elkaar versterken”

René Verhoeven is als ontwikkelaar en aanjager verantwoordelijk voor dit vernieuwende concept. “Met de veranderingen in de zorg zijn veel mensen op zoek naar slimme oplossingen die hen kunnen ondersteunen om gezond en vitaal te blijven. Ondernemers spelen hierop in door producten of diensten te ontwikkelen die hierbij aansluiten bijvoorbeeld gericht op veiligheid, wonen, mobiliteit of communicatie. In Innovitapark komen deze ondernemers samen waardoor ze elkaar versterken. Ze wisselen kennis en ervaringen uit en zoeken de samenwerking op. Samen vormen zij een community gevestigd in één pand. Doel is om daarmee innovatieve ontwikkelingen gericht op de gezondheid en het welzijn voor inwoners in de regio te versnellen. Zodat deze daadwerkelijk beschikbaar komen.”

Een ontwikkelplek voor studenten

Niet alleen ondernemers vind je in Innovitapark, maar ook studenten. De verbinding met het Kellebeek College en de Avans Associate Degree die zich hier gaat vestigen zorgen daar voor. Studenten die in hun laatste jaar met een goed idee gericht op gezond leven willen gaan ondernemen krijgen hiervoor de ruimte in Innovitapark.

Investeren in ondernemerschap en innovatie

Investeren in ondernemerschap en innovatie dat staat centraal in Innovitapark. Ondernemers die hier gevestigd zijn kunnen gebruik maken van een breed netwerk in de regio. Zo is er een nauwe samenwerking met het Care Innovation Center West-Brabant (CIC), dé proeftuin voor zorginnovatie in West-Brabant. In 2014 opende het CIC het Huis van Morgen in het Kellebeek College, op loopafstand van Innovitapark. Hier kunnen inwoners uit West-Brabant kennismaken met slimme toepassingen en deze zelf uitproberen. Daarnaast kunnen ondernemers gebruik maken van de StartersCentra West-Brabant bij de start van hun bedrijf. Met advies en coaching en door hen in contact te brengen met partners die hen kunnen informeren over onder andere financiering, administratie, subsidie of marketing.

‘Hier komen gezonde ideeën daadwerkelijk tot leven’

“In Innovitapark werken innovatieve bedrijven, start-ups, ambitieuze studenten, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente Roosendaal samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een gezond leven met de beste zorg. Een unieke plek waar samenwerking, inspiratie en enthousiasme centraal staan. Daarmee brengt Innovitapark gezonde ideeën daadwerkelijk tot leven”, zo stelt Verhoeven.

Website: http://www.innovitapark.nl/

Deel dit

Stuur door

Site by Alsjeblaft!