Van Gilse fabriek; industrieel icoon

De Van Gilse-fabriek staat al sinds jaar en dag in Roosendaal. Opgericht in 1882 als kandijfabriek, verhuisde de fabriek in 1918 naar haar huidige locatie. De fabriek is vlakbij het spoor gevestigd, wat perfect is voor de aan- en uitvoer van producten. In 1944 is de fabriek tijdens de tweede wereldoorlog volledig verwoest en vervolgens opnieuw opgebouwd. In 1948 is het hele gebouw heropend. De Van Gilse-fabriek staat in een groot industriegebied aan de rand van Roosendaal. Met de plannen voor Stadsoevers wordt dit gebied nieuw leven ingeblazen. Dit is ook voor de fabriek en haar medewerkers een positieve ontwikkeling.

“Wij zien zo’n nieuwe wijk echt als een meerwaarde voor Roosendaal”

We spreken John Vriends, plantmanager bij de Van Gilse-fabriek. “Met de bouw van Stadsoevers krijgt de Van Gilse-fabriek weer een nieuwe impuls. Het gebied wordt weer levendig. De wijk wordt precies aan de overzijde gebouwd. De fabriek zit tussen de Vliet en het spoor in. Aan de overkant van de Vliet begint Stadsoevers.”

Natuurlijk brengt zo’n woonwijk ook uitdagingen met zich mee. De fabriek krijgt nu veel meer met bewoners te maken. Daar moet rekening mee gehouden worden.

“Vooral de hinderaspecten worden sneller een discussiepunt als je dichtbij een woonwijk staat. Wij hebben in het verleden al verschillende maatregelen getroffen om bijvoorbeeld geluidshinder en geurhinder tot een minimum te beperken. Wij gaan ervan uit dat we daar ook in de toekomst voor kunnen zorgen.”

De Van Gilse-fabriek heeft alle milieuvergunningen goed geregeld en overlegt vaak met de gemeente. Ook zal er ruimte zijn voor bewoners om te laten horen wat zij vinden van de fabriek en wat ze anders zouden willen. Naast de woonwijk aan de overkant van het water is ook het Kellebeek College gevestigd. Daarover zijn ideeën geuit in verband met de verkeersveiligheid. “Juist in een wijk als stadsoevers is het belangrijk dat de dialoog blijft bestaan, zodat we met elkaar tot de beste oplossing kunnen komen.”

Enige tijd geleden heeft de voorkant van de fabriek al een metamorfose ondergaan en ziet er weer als nieuw uit. Aan het uitzicht zal het dus in ieder geval niet liggen. Zo’n industrieel icoon is iets om trots op te zijn.

Deel dit

Stuur door

Site by Alsjeblaft!